ప్రచురణ తేదీ : May 30, 2018 11:49 PM IST

వీడియో : చంద్రబాబు తుప్పు, లోకేష్ బాబు పప్పు అని మరొక్కసారి రుజువయింది : వైఎస్ జగన్

Comments