ప్రచురణ తేదీ : Apr 4, 2018 7:22 PM IST

నమశ్శివుణ్ణి అందించమని సుబ్బరామిరెడ్డి ని కోరుతున్న విశాఖ భక్తగణం

om-namassivaya-puranapanda-srinivast.subbaramireddy-swaroopananda-Swamy

Subbarami Reddy Puranapanda Srinivas Om Namah Shivaya book

puranapanda-srinivast.subbaramireddy-swaroopananda-om-namssivaya

Comments