ప్రచురణ తేదీ : Feb 25, 2017 5:09 PM IST

పోల్ : ఫస్ట్ టెస్ట్ చూసిన తరువాత ఆస్ట్రేలియా చేతిలో టీం ఇండియా వైట్ వాష్ అవుతుందని భావిస్తున్నారా ?


పోల్‌లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్స్‌కు తెలుగు అనువాదం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

ఏ ) అవును

బి ) కాదు.. టీం ఇండియా పుంజుకుంటుంది

సి ) చెప్పలేం

Comments